ยินดีต้อนรับสู่วิวิฒจปน!
สำรวจอุทยานแห่งชาติ วัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุ่น

เกี่ยวกับวิวิดจปน

วิวิดญี่ปุ่นเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ และบริการจองเว็บไซต์ท่องเที่ยวสำหรับผู้มาเยือนญี่ปุ่น "วิวิด" หมายถึง "สดใส" หรือ "ชัดเจน" ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์ หรือความทรงจำที่น่าประทับใจ วิวิดญี่ปุ่นจะแนะนำประสบการณ์วัฒนธรรมที่กระตุ้นความอยากรู้ของนักท่องเที่ยวด้วยการสัมผัสวัฒนธรรมแวดล้อม และผู้คนร่วมกันอยู่อย่างสมดุล พร้อมกับศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมดนตรี และอีกมากมาย เราหวังว่าคุณจะสัมผัสเสน่ห์ของญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์ต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีค่าของญี่ปุ่นที่วิวิดญี่ปุ่น!

อุทยานแห่งชาติในญี่ปุ่นคืออะไร?

อุทยานแห่งชาติญี่ปุ่นคือพื้นที่พิเศษเพื่อรักษาทัศนียภาพที่งดงามและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ โดยผสานการท่องเที่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีอุทยานแห่งชาติ 34 แห่งในญี่ปุ่น แต่ละแห่งมีทัศนียภาพเฉพาะตัวและสมบัติธรรมชาติ ทัศนียภาพแต่ละฤดูกาลถูกกำหนดโดยภูเขา ป่าไม้ ทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำพุร้อน และอื่นๆ ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสธรรมชาติ เช่น เดินป่า ปีนเขา ตกปลา ตั้งแคมป์ ดูนกและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติในญี่ปุ่นนำเสนอทัศนียภาพที่หาที่เปรียบไม่ได้และช่วงเวลาแห่งความสงบ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีผู้คนอาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม เหล่านี้คือหมู่บ้านเกษตรกรรมและหมู่บ้านประมงที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นของตัวเอง พวกเขาได้สร้างไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนซึ่งอยู่กับธรรมชาติอย่างสงบสันติ และอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีรากฐานในหมู่บ้านชนบท หมู่บ้านประมง และพื้นที่ภูเขา ในพื้นที่ท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรือง มีเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น และงานฝีมือดั้งเดิม ความร่วมมือและความเข้าใจกับชาวบ้านมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอุทยานแห่งชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเคารพและอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่อยู่กับสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือน พวกเขาจะได้รับความคาดหวังให้เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่พิเศษผ่านความเข้าใจและประเมินค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น

การท่องเที่ยว x วัฒนธรรมญี่ปุ่น

สำหรับผู้เยือนญี่ปุ่น "การเดินทาง" เป็นการพบกับวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประเพณีและความทันสมัยอยู่ร่วมกัน ให้ประสบการณ์ที่น่าสนใจกับผู้เยือน วัฒนธรรมญี่ปุ่นถูกส่ งมอบผ่านชั่วอายุคนและมีคุณค่าและความงดงามเฉพาะตัว รวมถึงการดื่มชา ศิลปะการต่อสู้ สถาปัตยกรรม กิโมโน และอาหารญี่ปุ่น อีกทั้งมีเทศกาลและเหตุการณ์ดั้งเดิมมากมาย ซึ่งให้มิติลึกลับแก่ประเทศ ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและวัฒนธรรมสมัยใหม่ก็เป็นจุดเด่น การช้อปปิ้งในย่านเมือง วัฒนธรรมย่อยเช่นอนิเมะและมังงะ และการสัมผัสเทคโนโลยีล่าสุดก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยว ธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางสู่ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิเมื่อดอกซากุระบาน ฤดูใบไม้ร่วงเมื่อใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงงดงาม หรือฤดูหนาวเมื่อภูมิทัศน์หิมะเป็นมนต์สะกด ทัศนียภาพแต่ละฤดูจะทิ้งรอยประทับในใจคุณ นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่า การต้อนรับอย่างอบอุ่นและใส่ใจของคนญี่ปุ่นจะทิ้งความทรงจำที่อบอุ่นให้อยู่ในใจคุณ เดินทางมาญี่ปุ่นคือการเปิดประตูสู่โลกที่น่าหลงใหลที่ประเพณีและนวัตกรรมมาบรรจบกัน โดยสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสะสมประสบการณ์ที่ตราตรึงใจ คุณจะได้ ผจญภัยที่เติมเต็มการเดินทางของคุณ
อุทยานแห่งชาติ หรือ ญี่ปุ่น
ฮอกไกโด
โทะโฮกุ
กันโต
จูบุ
คินกิ
จูงก็และเชค็อกุ ภูมิภาค
คยูชู และ โอกินาวะ